Εγκατάσταση Koha για το Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

  • admin
  • Εγκαταστάσεις Koha
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η εταιρεία μας ανέλαβε να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της ολικής μεταφοράς των βιβλιογραφικών και καθιερωμένων εγγραφών από το Horizon στο Koha. Επίσης έγινε μετατροπή των εγγραφών από το μορφότυπο UNIMARC σε MARC21. Συνολικά μεταφέρθηκαν και μετατράπηκαν περισσότερες από 140.000 βιβλιογραφικές εγγραφές σε MARC21 . Η διαδικασία μεταφοράς και μετατροπής στέφθηκε με επιτυχία…

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.